Vi vill erbjuda kvalitativ konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors

Vi hoppas på en bättre jämställdhet inom konstformerna så att drama och teater också blir synliga i utbudet av konstundervisning på svenska. 
Vi vill utveckla och höja nivån på undervisningen i teaterkonst praktiskt och pedagogiskt så att alla svenskspråkiga barn i Helsingfors med låg tröskel kan välja teater som en hobby i närmiljön som de kan utvecklas som individer i och som bär
dem vidare ut i livet.

En liten påminnelse om varför teater är ett bra hobby

 

- man uppövar sociala färdigheter och växelverkan

- alla blir sedda och hörda, vilket förebygger marginalisering

- det kreativa arbetet hjälper att få bort tankarna från vardagens bekymmer

- teater är stressnedsättande, uppfriskande och roligt

- teater är ett sätt att bearbeta sina känslor och tankar samt behandla olika teman

- man övar sig att uttrycka sig mångsidigt

- drama och teater stöder också barnens kognitiva utveckling