Teaterskolan DOT upprätthålls av Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f., som är ett dramapedagogiskt kompetenscenter. DOT r.f. grundades 2005 på initiativ av verksamhetsledare/rektor Anne Sandström.

Vår verksamhet har tillämpad drama som utgångspunkt och föreningen har som syfte att främja, utveckla och stöda konstformerna teater och drama. Vi utvecklar nya metoder och samarbetsprojekt där tillämpad drama, pedagogik och samhällsutveckling möts. DOT r.f. erbjuder bl.a. undervisning i drama och teater, museipedagogiska verkstäder, tidsresor och deltagande föreställningar för alla åldrar.  

DOT är medlem i Drama och Teaterundervisning i Finland, FIDEA r.f. och via det nationella förbundet i den internationella takorganisationen IDEA. Vi är också representerade i bl.a. Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. (Cefisto) och i Seniornätverket.

Läs mer om DOT r.f. på hemsidan: www.dotdot.fi

VÅR VISION OCH MISSION 

DOT r.f. erbjuder undervisning, fortbildning och upplevelser i drama och teater för alla åldrar från miniorer till seniorer. Vi anser att alla barn och unga bör ha lika rätt till kompetent och långsiktig undervisning av drama och teater. 

Drama förebygger mobbning, psykiskt illamående och utstötning. I drama kretsar arbetsformen inte kring tävlan och därför kan var och en lyckas. I dramaundervisningen behandlas och uttrycks känslor och tankar tryggt eftersom alla deltar och agerar tillsammans. Samtidigt lär man sig sociala färdigheter som behövs i vardagen och i yrkeslivet och som enligt forskningsrön utvecklas bäst med hjälp av drama- och teaterövningar.
 

Med hjälp av dramafostran vill vi understöda barn och ungas utveckling som individer och medmänniskor. Vi tror starkt på att teaterundervisningen berikar livet med upplevelsebaserat lärande och upplevelser som man bär med sig vidare ut i livet.

Våra värderingar styr vår verksamhet och kan beskrivas med orden medmänsklighet, identitet, empati, kommunikation, jämlikhet, inlevelse och respekt. DOT strävar ständigt att utvecklas och fortsätter att utveckla nya arbetsmetoder inom s.k. tillämpad drama.

DOT:s mål: 
- att vara ett dramapedagogiskt resurscenter för hela Svensk-Finland.  
​​- erbjuda skolorna dramaundervisning och lärarfortbildning.
- arbeta för att drama blir skolans nya konstämne.

BLI MEDLEM

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem! Du blir medlem i föreningen genom att anmäla dig och betala medlemsavgiften 20 euro för år 2020. 

Som medlem får du
- Information om vad som sker i DOTs verksamhet och i det dramapedagogiska fältet i Finland och utomlands.
- Delta gratis i en av DOTS föreställningar/workshops per termin.
- Inbjudan till olika fester, evenemang och fortbildningar.

Anmälning per e-post till info(at)dotdot.fi

Rubrik: DOT-medlem 2020
Skriv ditt namn, e-postadress, hemadress och telefonnummer i meddelandet samt nämn om du är: privatperson / representant för en organisation.

Medlemsavgiften på 20,00 euro betalas in på kontot:
Kontonummer: FI35 4055 1020 2765 76
Mottagare: DOT rf
Meddelande: ditt namn medlemskap i DOT 2020